koolituspäeva ülevaade

Eesti Operatsiooniõdede Ühingu XXXI koolituspäev 15.11.2019

On hea meel märkida, et koolituspäeval käsitletud teemad tekitasid elava diskussiooni.

Kes töötab Eesti operatsioonitoas, missugune on operatsioonitoas töötavate operatsiooniõdede ja abiliste/tehnikute  väljaõpe, millised standardid  reguleerivad ja toetavad töö sooritamist? 

Kuidas koostada head juhendit, mis aitaks kõigil operatsioonitoas töötavatel inimestel teemat ühtmoodi käsitleda?

Valiti Eesti Operatsiooniõdede Ühingu juhatuse esimees, kelleks sai Jelena Väli (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla operatsioonikeskuse õendustöö koordinaator)