Hakka liikmeks

H

Eesti Operatsiooniõdede Ühingu arveldusarve number on EE962200221017140745

2019. aasta poolaasta liikmemaks on 11,50 eurot  ehk aastas 23 eurot. I poolaasta makse tähtaeg on 15. märts ning II poolaasta makse tähtaeg on 15. september. Sisseastumismaks on 6,40 eurot.

Maksekorraldusele palume märkida inimese nimi ja asutus, kelle eest tasutakse.

2020. aasta poolaasta liikmemaks on 11,50 eurot  ehk aastas 23 eurot. I poolaasta makse tähtaeg on 15. märts ning II poolaasta makse tähtaeg on 15. september. Sisseastumismaks on 6,40 eurot.

Maksekorraldusele palume märkida inimese nimi ja asutus, kelle eest tasutakse. Eesti Operatsiooniõdede Ühingu arveldusarve number on EE962200221017140745

Liikmeks astuda soovijad palun täitke liikmeks astumise avaldus ja edastage see EOpÕÜ juhatusele.

 

Avaldus asub SIIN