Kes me oleme?

Meie eesmärk

Eesti Operatsiooniõdede Ühing (EOpÕÜ) on vabatahtlik ja sõltumatu operatsiooniõdede üle-eestiline ühendus, mille eesmärgiks on arendada operatsiooniõendust Eestis.

Ühingu tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa:

  • Operatsiooniõdede erialaste teadmiste ning haridustaseme tõstmisele
  • Operatsiooniõdede kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas, erialaste põhimõtete rakendamisele kutsealases tegevuses
  • Oma liikmete tööalaste kogemuste ja info vahetamisele
  • Eriala edasiarendamisele
medicine, medical, surgery-91754.jpg

Ajalugu

Ühingu loomise idee läheb aastasse 1995, kui see tekkis Mustamäe Haigla operatsioonitubade vanemõel Helju Grossbergil. Mõtet arendasid edasi edasi Berit Silvet, Õie Saar, Marika Hainsoo, Lia Lind, Svetlana Alver, Aivi Uusküla ja paljud teised. 
23. mail 2001 registreeritakse Eesti Operatsiooniõdede Ühing ametlikult mittetulundusühinguna.

Esimene EOpÕÜ juhatus oli 12 liikmeline, hiljem muudeti see viieliikmeliseks. Ühingu esimene juhatuse esimees (ehk president) oli Svetlana Alver.  Esimese juhatuse tegevuse tulemusena loodi oma põhikiri ja sümboolika. 

Käesoleva seisuga kuulub ühingusse 120 liiget.

Juhatus

Liikme tasud

  • 18. novembril 2022 võeti EOpÕÜ üldkoosolekul vastu otsus liikmetasude 2023. aastaks:
  • Liitumine uutele liitujatele – ühekordne tasu 10 eurot
  • Aastamaks liikmetele – 5 eurot, tasuda hiljemalt 15. märtsiks 2023 või liikmeks astumisel
  • Koolituspäevatasu 20 eurot koolituspäeva kohta EOpOÜ liikmetele ja 80 eurot mitteliikmetele koolituspäeva kohta. Koolituspäeva tasu kohta antakse täiendav info enne igat koolituspäeva.

Tasumine

Palume tasuda iikme tasud arveldusarvele EE962200221017140745, saaja Eesti Operatsiooniõdede Ühing, ning lisada selgitusse enda ees- ja perekonnanimi ning tervishoiutöötaja (THT) kood.

Kui tervishoiuasutus või erialaliit soovib maksta korraga mitme inimese eest, paluksime saata eraldi inimeste nimed ja THT koodid, kelle eest tasuti, operatsiooniõdede ühingu e-maili aadressile operatsiooniodedeyhing@gmail.com