Kes me oleme?

Meie eesmärk

Eesti Operatsiooniõdede Ühing (EOpÕÜ) on vabatahtlik ja sõltumatu operatsiooniõdede üle-eestiline ühendus, mille eesmärgiks on arendada operatsiooniõendust Eestis.

Ühingu tegevuse eesmärgiks on aidata kaasa:

  • Operatsiooniõdede erialaste teadmiste ning haridustaseme tõstmisele
  • Operatsiooniõdede kutsetöö väärtustamisele ühiskonnas, erialaste põhimõtete rakendamisele kutsealases tegevuses
  • Oma liikmete tööalaste kogemuste ja info vahetamisele
  • Eriala edasiarendamisele
medicine, medical, surgery-91754.jpg

Ajalugu

Ühingu loomise idee läheb aastasse 1995, kui see tekkis Mustamäe Haigla operatsioonitubade vanemõel Helju Grossbergil. Mõtet arendasid edasi edasi Berit Silvet, Õie Saar, Marika Hainsoo, Lia Lind, Svetlana Alver, Aivi Uusküla ja paljud teised. 
23. mail 2001 registreeritakse Eesti Operatsiooniõdede Ühing ametlikult mittetulundusühinguna.

Esimene EOpÕÜ juhatus oli 12 liikmeline, hiljem muudeti see viieliikmeliseks. Ühingu esimene juhatuse esimees (ehk president) oli Svetlana Alver.  Esimese juhatuse tegevuse tulemusena loodi oma põhikiri ja sümboolika. 

Käesoleva seisuga kuulub ühingusse 120 liiget.

Juhatus